Uzmanlık Alanlarım

Uzmanlık Alanlarımı İnceleyin

Omurgaya Genel Bakış


En hareketli bölgeler olan boyun (servikal) ve bel (lomber) bölgelerinde dejenerasyon ve fıtık (disk hernisi) gelişme oranı en yüksektir.

Sabit bölgelerin komşuluğundaki hareketli omurga bölgelerinde hareket ve dolayısıyla dejenerasyon daha fazladır.

Bunun sonucu olarak dejenerasyon ve disk hernileri en çok alt servikal ve alt lomber bölgelerde gelişir.

Bel Fıtığı


Baş ağrısında sonra insanları tıbbi tedavi aramaya zorlayan en önemli ikinci ağrı nedeni olan bel ağrısı oldukça sık görülmektedir. Bel ağrısı insanların hem iş gücü kaybına sebep olmakta hem de ekonomik kayba uğramalarına neden olmaktadır.
Bel ağrısı batı toplumlarında, 20-50 yaş grubunda, en önemli tıbbi sorun ve mesleki yaralanma sebebi olarak gösterilmektedir. 45 Yaş altı çalışanlarda en sık iş gücü kaybı nedendir. İnsanların %60-80’i yaşamlarının herhangi bir döneminde bel ağrısı çekmektedir. Bu kişilerin %35-40’ı her ay 24 saat veya daha uzun süreli bel ağrısı tanımlamakta ve bunların %15-30 her gün bel ağrısında yakınmaktadır. Ani bel ağrısı atakları kısa sürer ancak tekrarlar.

Boyun Fıtığı


Servikal disk hernisi hayatın 30 ve 40’lı yaşlarında daha sık görülür. Hasta önce boyun ve omuzda, sonra kolunda şiddetli bir ağrı hisseder. Daha önce sağlam olan bir diskte travma sonrasında ani şekilde disk hernisi gelişebileceği gibi, çoğu servikal disk hernisinde belirgin bir travma ya da zorlanma tarif edilmez. Ağrı keskin olabilir ancak genellikle sürekli ve künttür

Beyin Tümörleri


İnsan vücudunda görülen tümörlerin %10'u sinir sistemi dokularından oluşur. Bunların %80-90'ı da beyin içinde gelişir.Yeni doğan çocuklar dâhil olmak üzere tüm yaş dönemlerinde rastlanabilen beyin tümörleri, orta yaş sonrası özelikle kanserli hastaların büyük bölümünde kanserin yayılması sonucu yaygın olarak görülebiliyor. Beyin tümörlerin yaklaşık üçte ikisi bu şekilde beyine sıçrama sonrası görülür.Beyin tümörleri için en önemli ayırt edici nokta ise bu ağrıya mide bulantısı ve kusmanın eşlik etmesi oluyor. Ancak her hastalıkta olduğu gibi beyin tümörlerinde de erken teşhis kuşkusuz hem çoğu zaman hastaların hayatını kurtaran bir faktör olurken, hem de yaşam konforunu büyük ölçüde etkileyebiliyor. Beyindeki tümörün yerleşim yerine göre şikayetler değişebilir.Peki, beyin tümörlerinin habercileri nelerdir, diğer hastalıklardan nasıl ayırt edilebilir ve nasıl tedavi edilebilir?

Bel Kayması


Bir vertebra gövdesinin alttakinin üzerinden öne veya geriye doğru kaymasıdır. Omurgadaki kemik-eklem bozuklukları, bağlarda kalınlaşma, kalsifikasyon bozukluğu, kanal darlığı ile giden tüm bu dejeneratif değişikliklere “Spondiloz” diyoruz. Omurganın yük taşıyan ve hareketli olan bölgelerinde dejenerasyon çok olur. Boyun ve bel bölgesinde dejenerasyon yoğundur.

Lomber Dar Kanal


Lomber dar kanal ya da halk arasındaki ismi ile kireçleme beldeki omurga içerindeki sinirlerin geçtiği ana ve tali kanallarının daralması ile oluşan bir tablodur. Bu durum yürümekle artan, dinlenmekle azalan bir bel ve bacak ağrısına neden olur.

Karpal Tünel Sendromu


Boyun bölgesinden çıkıp kol ve elin sinirlendirilmesini saglayan üç kol sinirinden biri olan median sinirin (digerleri; ulnar sinir; serçe parmağı ve yüzük parmağının yarısı, radial sinir; el sırtı) el bileginde dar bir kanalda sıkışmasına karpal tünel sendromu (KTS) denilir. Karpal tünel sendromu, el bileğinin bir hastalığıdır. (Yunanca bilek anlamındaki karpalisden gelir.) Bilekteki karpal tünelden geçen median sinirin sıkışması sonucu ortaya çıkar. Median sinir normal olarak başparmağın iç taraf yüzeyel duyusunu, işaret parmağın, orta parmağın ve yüzük parmağında duyusunu taşır.

Ulnar Oluk Sedromu


Ulnar sinirin dirsekte tuzaklanması; tuzak nöropatilerinin görülme sıklığı açısından bilek kanalı sendromu (karpal tünel sendromu)’nun ardından ikinci sırada yer alır. Genellikle ulnar sinirin dirsek hizasında basıya uğraması sonucu bulgular meydana gelir. Çok nadiren bilek hizasında sinirin bası altında kalması sonucuda oluşabilir.

Servikal - Lomber Epidural Steroid Enjeksiyonu


Epidural bölgeye verilen steroid, inflamasyonu azaltarak etkili olmaktadır. Epidural enjeksiyonun genel amacı fıtık başlangıcı ya da fıtık olan disk bölgesindeki ödemi ortadan kaldırmak, disk çevresindeki yangıyı ve olası sinir kökü basısını azaltmaktır.

Endoskopik Disk Cerrahı


ndoskopik cerrahi artık tüm cerrahi alanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Diğer cerrahi dallarda kullanımı daha eskidir. Mide ve safra kesesi cerrahisinde, çoğu kadın doğum ameliyatlarında, üroloji ve KBB ameliyatlarında cok yaygın olarak kullanılmaya başlandıkdan sonra sinir cerrahisinde kullanımı 1990’lı yıllardan sonra olmuştur. Endoskopik disk cerrahisi (endoskopik bel fıtığı ameliyatı- kapalı bel fıtığı ameliyatı), cerrahi olarak minimal invazif bir yöntemdir.

Omurgaya Genel Bakış


En hareketli bölgeler olan boyun (servikal) ve bel (lomber) bölgelerinde dejenerasyon ve fıtık (disk hernisi) gelişme oranı en yüksektir.

Sabit bölgelerin komşuluğundaki hareketli omurga bölgelerinde hareket ve dolayısıyla dejenerasyon daha fazladır.

Bunun sonucu olarak dejenerasyon ve disk hernileri en çok alt servikal ve alt lomber bölgelerde gelişir.

Bel Fıtığı


Baş ağrısında sonra insanları tıbbi tedavi aramaya zorlayan en önemli ikinci ağrı nedeni olan bel ağrısı oldukça sık görülmektedir. Bel ağrısı insanların hem iş gücü kaybına sebep olmakta hem de ekonomik kayba uğramalarına neden olmaktadır.
Bel ağrısı batı toplumlarında, 20-50 yaş grubunda, en önemli tıbbi sorun ve mesleki yaralanma sebebi olarak gösterilmektedir. 45 Yaş altı çalışanlarda en sık iş gücü kaybı nedendir. İnsanların %60-80’i yaşamlarının herhangi bir döneminde bel ağrısı çekmektedir. Bu kişilerin %35-40’ı her ay 24 saat veya daha uzun süreli bel ağrısı tanımlamakta ve bunların %15-30 her gün bel ağrısında yakınmaktadır. Ani bel ağrısı atakları kısa sürer ancak tekrarlar.

Boyun Fıtığı


Servikal disk hernisi hayatın 30 ve 40’lı yaşlarında daha sık görülür. Hasta önce boyun ve omuzda, sonra kolunda şiddetli bir ağrı hisseder. Daha önce sağlam olan bir diskte travma sonrasında ani şekilde disk hernisi gelişebileceği gibi, çoğu servikal disk hernisinde belirgin bir travma ya da zorlanma tarif edilmez. Ağrı keskin olabilir ancak genellikle sürekli ve künttür

Beyin Tümörleri


İnsan vücudunda görülen tümörlerin %10'u sinir sistemi dokularından oluşur. Bunların %80-90'ı da beyin içinde gelişir.Yeni doğan çocuklar dâhil olmak üzere tüm yaş dönemlerinde rastlanabilen beyin tümörleri, orta yaş sonrası özelikle kanserli hastaların büyük bölümünde kanserin yayılması sonucu yaygın olarak görülebiliyor. Beyin tümörlerin yaklaşık üçte ikisi bu şekilde beyine sıçrama sonrası görülür.Beyin tümörleri için en önemli ayırt edici nokta ise bu ağrıya mide bulantısı ve kusmanın eşlik etmesi oluyor. Ancak her hastalıkta olduğu gibi beyin tümörlerinde de erken teşhis kuşkusuz hem çoğu zaman hastaların hayatını kurtaran bir faktör olurken, hem de yaşam konforunu büyük ölçüde etkileyebiliyor. Beyindeki tümörün yerleşim yerine göre şikayetler değişebilir.Peki, beyin tümörlerinin habercileri nelerdir, diğer hastalıklardan nasıl ayırt edilebilir ve nasıl tedavi edilebilir?

Bel Kayması


Bir vertebra gövdesinin alttakinin üzerinden öne veya geriye doğru kaymasıdır. Omurgadaki kemik-eklem bozuklukları, bağlarda kalınlaşma, kalsifikasyon bozukluğu, kanal darlığı ile giden tüm bu dejeneratif değişikliklere “Spondiloz” diyoruz. Omurganın yük taşıyan ve hareketli olan bölgelerinde dejenerasyon çok olur. Boyun ve bel bölgesinde dejenerasyon yoğundur.

Lomber Dar Kanal


Lomber dar kanal ya da halk arasındaki ismi ile kireçleme beldeki omurga içerindeki sinirlerin geçtiği ana ve tali kanallarının daralması ile oluşan bir tablodur. Bu durum yürümekle artan, dinlenmekle azalan bir bel ve bacak ağrısına neden olur.

Karpal Tünel Sendromu


Boyun bölgesinden çıkıp kol ve elin sinirlendirilmesini saglayan üç kol sinirinden biri olan median sinirin (digerleri; ulnar sinir; serçe parmağı ve yüzük parmağının yarısı, radial sinir; el sırtı) el bileginde dar bir kanalda sıkışmasına karpal tünel sendromu (KTS) denilir. Karpal tünel sendromu, el bileğinin bir hastalığıdır. (Yunanca bilek anlamındaki karpalisden gelir.) Bilekteki karpal tünelden geçen median sinirin sıkışması sonucu ortaya çıkar. Median sinir normal olarak başparmağın iç taraf yüzeyel duyusunu, işaret parmağın, orta parmağın ve yüzük parmağında duyusunu taşır.

Ulnar Oluk Sedromu


Ulnar sinirin dirsekte tuzaklanması; tuzak nöropatilerinin görülme sıklığı açısından bilek kanalı sendromu (karpal tünel sendromu)’nun ardından ikinci sırada yer alır. Genellikle ulnar sinirin dirsek hizasında basıya uğraması sonucu bulgular meydana gelir. Çok nadiren bilek hizasında sinirin bası altında kalması sonucuda oluşabilir.

Servikal - Lomber Epidural Steroid Enjeksiyonu


Epidural bölgeye verilen steroid, inflamasyonu azaltarak etkili olmaktadır. Epidural enjeksiyonun genel amacı fıtık başlangıcı ya da fıtık olan disk bölgesindeki ödemi ortadan kaldırmak, disk çevresindeki yangıyı ve olası sinir kökü basısını azaltmaktır.

Endoskopik Disk Cerrahı


ndoskopik cerrahi artık tüm cerrahi alanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Diğer cerrahi dallarda kullanımı daha eskidir. Mide ve safra kesesi cerrahisinde, çoğu kadın doğum ameliyatlarında, üroloji ve KBB ameliyatlarında cok yaygın olarak kullanılmaya başlandıkdan sonra sinir cerrahisinde kullanımı 1990’lı yıllardan sonra olmuştur. Endoskopik disk cerrahisi (endoskopik bel fıtığı ameliyatı- kapalı bel fıtığı ameliyatı), cerrahi olarak minimal invazif bir yöntemdir.

Bize Ulaşın