Ulnar Oluk Sendromu

Ulnar Oluk Sedromu

Ulnar sinirin dirsekte tuzaklanması; tuzak nöropatilerinin görülme sıklığı açısından bilek kanalı sendromu (karpal tünel sendromu)’nun ardından ikinci sırada yer alır. Genellikle ulnar sinirin dirsek hizasında basıya uğraması sonucu bulgular meydana gelir. Çok nadiren bilek hizasında sinirin bası altında kalması sonucuda oluşabilir.

Ulnar oluk sendromunun belirtileri nelerdir?


Başlangıçta erken bulgu, serçe ve yüzük parmağına doğru yayılan his bozukluklarıdır.
Dirsek ağrısı
Serçe ve yüzük parmaklarında uyuşma ve karıncalanma
Parmaklarda güç kaybı
Bazen dirsekten omuza doğru yayılan ağrı
Parmaklarda güçsüzlük (örneğin el parmaklarını yelpaze gibi açamama)
İleri dönemlerde elde güçsüzlük ve el kaslarında erime görülür.

Ulnar oluk sendromu neden olur?

Doğuştan ulnar sinirin dirsekte oluk şeklindeki dar bir sahadan geçtiği yerin sığ olması durumunda bu bozukluk sık olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dirseklerini yere dayama, dirsek altta kalacak şekilde yatma alışkanlıkları olanlarda sık karşılaşılmaktadır. Masa başı, bilgisayar başı çalışanlarda ulnar sinir senromunun görülme oranı oldukça fazladır.
Ayrıca diğer sinir tuzaklanmalarında da olduğu gibi, Diabetes Mellitus, Hipotiroidizm, Akromegali, Romatoid Artrit, Gut gibi hastalıklarda beraberinda sık olarak görülmektedir.

Nasıl teşhis konulur?

Tanı, karpal tünel sendromunda olduğu gibi şikayetlerin ayrıntılı öyküsü ve bu duruma yol açacak diğer nedenlerin araştırılmasıyla konulur.
Yine karpal tünel sendromu gibi hekimler tarafından çok eskiden beri bilinmesine rağmen başka hastalıklarla karışabilmekte ve çoğu zaman hastalar doğru tanı alamadığı için hekim-hekim dolaşmaktadır. En sık boyun fıtığı ile karışmaktadır.
Nörolojik muayene, boyun MR’ı ve EMG (Elektromyografi) tetkikleri yapılarak tanı kesinleşir.

Ulnar oluk sendromunun tedavisi nedir ?

Neden olabilecek başka bir hastalık varsa tedavi olmak
Aşırı kullanmayı engellemek, dirseğe direk aşırı yük binmesine neden olacak işlerden kaçınmak
Dirsekleri uzun süre sert zemine dayayarak iş yapmamak
Ağrı kesiciler ve antienflamatuvar ilaçlar
Dirsek-bilek egzersizleri
Gece atelleri
Lokal ya da sistemik kortizon enjeksiyonları
Cerrahi tedavi

Ulnar oluk sendromunda Ameliyat

Ameliyat dışındaki tedavi yöntemleri ve önlemler, dirsek ve parmaklarda hissedilen baskı ve ağrıyı iyileştirebilir. Ulnar oluk sendromunun belirtilerinin hafif olduğu durumlarda, yaptığınız bazı hareketleri değiştirmeniz faydalı olabilir. Eğer uyguladığınız bir faaliyetin, şikayetlerinizi kötüleştirdiği fark ederseniz bu aktiviteyi daha az yapmayı tercih edebilirsiniz, böylece hareket tekrarları arasında dinlenmek için zamanınız olur. Düzenli olarak yaptığınız aktiviteleri değiştirmeyi de deneyebilirsiniz.

Ancak her türlü koruyucu tedaviye rağmen zaman içinde genellikle şikayetler tekrar başlar ve kalıcı çözüm cerrahi girişimle sinirin serbestleştirilmesidir. Ulnar oluk sendromunun kesin tedavisi cerrahidir. Cerrahide iki sekilde yapilir birinci olarak ulnar oluk açilarak dekompresyon saglanir veya bizim de tercih ettiğimiz ayni seansda ulnar sinirin yeri degistirilir. (transpozisyon ameliyati).
Bize Ulaşın